Horizon Zero Dawn - Extra Dice Pack

Horizon Zero Dawn - Extra Dice Pack

Make your next games night one to remember

  1. 1-4 Players
  2. Ages 14+
  3. 60-90 Minutes

Horizon Zero Dawn - Extra Dice Pack

Sold Out
$14.99

Core Game

Horizon Zero Dawn™: The Board Game

Horizon Zero Dawn™: The Board Game

Horizon Zero Dawn™: The Board Game

Expansions

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Lawless Badlands Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Lawless Badlands Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Lawless Badlands Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Frozen Wilds Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Frozen Wilds Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Frozen Wilds Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Forge and Hammer Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Forge and Hammer Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Forge and Hammer Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game - Fireclaw Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Fireclaw Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Fireclaw Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Soldiers of the Sun Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Soldiers of the Sun Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - The Soldiers of the Sun Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game - Thunderjaw Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Thunderjaw Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Thunderjaw Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game - Stormbird Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Stormbird Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Stormbird Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game - Rockbreaker Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Rockbreaker Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game - Rockbreaker Expansion
Horizon Zero Dawn™ Board Game – Sacred Land Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game – Sacred Land Expansion

Horizon Zero Dawn™ Board Game – Sacred Land Expansion